EnglishPo slovensky
  EUROPUR   Polyuretánové plášte   Penou plnené plášte   Kompletné kolesá   Liaty elastomér
Integrálne peny
  Eloxácia hliníka   Chemický nikel   Kontakty
O Europure
 

Použitie plášťov

Použitie plášťa je deklarované pre každý produkt, kde sú uvedené odporúčané parametre:
  • Vhodný ráfik: ráfik je označený dvomi veľkosťami A x C, kde A je nominálny priemer a C je šírka ráfika (viď obrázok)
    Picture of rim
  • Typ použitia: invalidné vozíky, bicykle,...
  • Iný typ použitia ako odporučený: je možný pri dodržaní maximálnej nosnej kapacity (ktorá je deklarovaná pre každý produkt) a maximálnej rýchlosti, ktorá je 10 km/h pre kolesá do 350 mm a 40 km/h pre väčší priemer
EUROPUR spol s.r.o Kočovská cesta 14
SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAK REPUBLIC
tel.: 032 7719077 , fax.:032 7719078
e-mail: europur[at]@europur.sk, web: http://www.europur.sk
Vytlačiť ako katalógovú stranu
© Europur s.r.o 2012 | Autor : stefanrehak[at]@gmail.com