EnglishPo slovensky
  EUROPUR   Polyuretánové plášte   Penou plnené plášte   Kompletné kolesá   Liaty elastomér
Integrálne peny
  Eloxácia hliníka   Chemický nikel   Kontakty
O Europure
 

Materiál penou plnených pneumatických plášťov a jeho charakteristiky

Europur vyvinul špeciálny polyuretánový materiál pre plnenie štandardných pneumatických plášťov.
Hlavným problémom pri výmene duše štandardného plášťa za polyuretánovú penovú vložku je, že pena je relatívne tvrdšia a takisto má vyšší valivý odpor. Je síce možné naplniť plášť mäkšou penou, avšak výsledkom je znova vyšší valivý odpor kola.
Europur našiel riešenie tohoto problému vyvinutím novej polyuretánovej zmesi s názvom U410. Táto zmes má vynikajúce dynamické vlastnosti - môže byť mäkšia pri zachovaní nízkeho valivého odporu.

Ako základ porovnávacích testov slúžia 2 testy: Test radiálnej deformácie a Test odrazovej pružnosti.
Z nasledujúceho obrázku je vidieť, že použitím novej peny U410 sa dosiahlo priblíženie deformačných vlastností bližšie ku klasickému pneumatickému plášťu.

Ďalší graf ukazuje porovnanie odrazovej pružnosti kolies. Väčšia odrazová pružnosť znamená nižší valivý odpor a menšiu spotrebu sily na pohyb invalidného vozíka. Ako vidno, Europur dosiahol priblíženie sa k valivému odporu klasického pneumatického plášťa.

Plášte plnené zmesou Europur U410 sú vynikajúce pre elektrické invalidné vozíky, pričom je zabezpečená odolnosť voči prepichnutiu, dobrá priľnavosť plášťa a vyvážený komfort a takisto dlhá výdrž batérií.

EUROPUR spol s.r.o Kočovská cesta 14
SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAK REPUBLIC
tel.: 032 7719077 , fax.:032 7719078
e-mail: europur[at]@europur.sk, web: http://www.europur.sk
Vytlačiť ako katalógovú stranu
© Europur s.r.o 2012 | Autor : stefanrehak[at]@gmail.com