EnglishPo slovensky
  EUROPUR   Polyuretánové plášte   Penou plnené plášte   Kompletné kolesá   Liaty elastomér
Integrálne peny
  Eloxácia hliníka   Chemický nikel   Kontakty
O Europure
 

Tuhé integrálne peny

Produkty sú vyvíjané a vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov.

Tuhé integrálne peny

Obvyklé vlastnosti materiálu sú :

Hustota max 600 g/m3
Pevnosť v ohybe max 38 MPa
Modul pružnosti v ohybe   900 MPa
Pevnosť v ťahu 20 MPa
Nárazová pevnosť 15 kJ/m3
Pevnosť v Shore D 67
Ťažnosť 7%
EUROPUR spol s.r.o Kočovská cesta 14
SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAK REPUBLIC
tel.: 032 7719077 , fax.:032 7719078
e-mail: europur[at]@europur.sk, web: http://www.europur.sk
Vytlačiť ako katalógovú stranu
© Europur s.r.o 2012 | Autor : stefanrehak[at]@gmail.com