EnglishPo slovensky
  EUROPUR   Polyuretánové plášte   Penou plnené plášte   Kompletné kolesá   Liaty elastomér
Integrálne peny
  Eloxácia hliníka   Chemický nikel   Kontakty
O Europure
 

Základné materiály pre Eloxáciu

Charakteristické vlastnosti vzniknutého oxidačného povrchu sú podstatne ovplyvnené typom zliatiny

Vhodné Tvárnené zliatiny obsahujúce < 1% medi
Menej vhodné Tvárnené zliatiny obsahujúce < 1% - 4% Cu
Zliatiny pre odliatky obsahujúce < 2% Cu a tiež < 8% Si
Podmienečne vhodné Tvárnené zliatiny obsahujúce > 4% medi
Zliatiny pre odliatky obsahujúce > 2% Cu a tiež > 8% Si

Menej vhodné a podmienečne vhdné materiály potrebujú pri spracovaní špeciálne procedúry. Na dosiahnutie optimálnej mikrotvrdosti, oteruvzdornosti a malej povrchovej drsnosti sú odporúčané len zliatiny z malím množstvom prímesí.
EUROPUR spol s.r.o Kočovská cesta 14
SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAK REPUBLIC
tel.: 032 7719077 , fax.:032 7719078
e-mail: europur[at]@europur.sk, web: http://www.europur.sk
Vytlačiť ako katalógovú stranu
© Europur s.r.o 2012 | Autor : stefanrehak[at]@gmail.com