EnglishPo slovensky
  EUROPUR   Polyuretánové plášte   Penou plnené plášte   Kompletné kolesá   Liaty elastomér
Integrálne peny
  Eloxácia hliníka   Chemický nikel   Kontakty
O Europure
 

Rast vrstvy

Vrstva oxidu pri procese anodickej oxidácie rastie na obe strany. Von aj do vnútra originálneho povrchu. Pričom nominálny rast smerom von teda prírastok tvorí okolo 50 % hrúbky vrstvy. To znamená, pri hrubke vrstvy 30 µm oxidačná vrstva spôsobí zmenšenie diery 2x15µm = 30µm

Coating growth picture
EUROPUR spol s.r.o Kočovská cesta 14
SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAK REPUBLIC
tel.: 032 7719077 , fax.:032 7719078
e-mail: europur[at]@europur.sk, web: http://www.europur.sk
Vytlačiť ako katalógovú stranu
© Europur s.r.o 2012 | Autor : stefanrehak[at]@gmail.com